Precisielandbouw

Precisielandbouw ontwikkelt zich snel en maakt steeds vaker zijn intrede op agrarische bedrijven. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in nieuwe machines met  technologieën zoals GPS, (NIR) sensortechnologie, robotisering en IT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers en poot- zaai- en spuitmachines.

Al deze toepassingen maken nauwkeurige en plaatsspecifiek toepassen mogelijk. Hiervoor is wel de juiste input en goede interpretatie van gegevens nodig. Door sensoren op machines en werktuigen en vanuit satellieten, drones en bodemscans, komen er grote hoeveelheden data beschikbaar. Deze data kunnen bijvoorbeeld als aanvulling worden gebruikt op visuele waarnemingen om te komen tot een advies.

Door met deze IT-toepassingen te werken ontstaan er nieuwe indicatoren waarop advisering en teelthandelingen kunnen worden gebaseerd. Door trekkers en werktuigen aan te sturen met deze bewerkte data zijn plaatsspecifieke toepassingen mogelijk

Precisielandbouw wordt dus steeds belangrijker in een maatschappij, waarbij de regels strenger worden en keuzes onderbouwd moeten worden. Precisielandbouw kan u helpen bij het verlagen van milieubelastende middelen of het beter benutten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Op Youtube Channel Nationale Proeftuin Precisielandbouw staan filmpjes over toepassingen in de precisielandbouw.

 

De bodemscan als basis

Een goede bodem is de basis van een geslaagde teelt. Het is goed om te weten wat de eigenschappen van de bodem zijn. Dit kan gemeten worden door middel van een bodemscan. Het resultaat is een uitgebreide kaart, waarin bodemstructuur, textuur, organische stof en mineralen inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van deze kaart kunt u uw beslissingen aanpassen en gerichter keuzes maken.

 

Gewasmonitor

In het seizoen kunt u uw gewas laten scannen. Dit gebeurt met een speciale drone met infrarood camera. Door deze variatie te analyseren kunnen oorzaken van een geremde groei in kaart gebracht worden. In de toekomst kan dit helpen een hogere opbrengst, een betere kwaliteit of een uniformer gewas te telen.

 

Variabel doseren met een taakkaart

Op basis van verschillende data kunnen wij voor u een taakkaart maken. Deze data komen bijvoorbeeld van een bodemscan, gewasmonitor of opbrengstmeting. Deze stuurt uw trekker of machine plaats specifiek aan. Zo kunt u uw gewas op de juiste plaats de juiste hoeveelheid meststoffen of gewasbeschermingsmiddel geven.

Wij komen graag in contact met telers die geïnteresseerd zijn in precisielandbouw!


Meer weten?

Laat u adviseren

 

×